خوش آمديد

     

         » اطلاعيه جديد

آزمون شرکتهای وابسته (نیروگاهها) شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

| آزمونهای استخدامی | | برنامه زمانی آزمونها | | نتايج آزمونها |