آزمون شرکتهای وابسته (نیروگاهها) شرکت مادر تخصصی برق حرارتی 
اسفند ماه 1399
پیرو اطلاعیه‌ مورخ 1399/11/18 به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون استخدام در شرکت‌های وابسته (نیروگاه‌ها) شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در سال 1399 می‌رساند که مهلت ثبت نام در آزمون تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 1399/11/30 تمدید می شود.
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره ی 44171961 - 021 داخلی 149 تماس حاصل نمایید.
دوشنبه  20 / 11 / 1399
شروع ثبت نام
پنجشنبه 30 / 11 / 1399
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 11 / 12 / 1399
لغایت چهارشنبه مورخ 13 / 12 / 1399
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز پنجشنبه مورخ 14 / 12 / 1399
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون